Barracuda’s

Geelstaartbarracudas | Yellowtail barracuda | Sphyraena flavicauda | Gota Abu Ramada Oost | 24-01-2011

Geelstaartbarracudas | English: Yellowtail barracuda | Latin: Sphyraena flavicauda | Locatie: Gota Abu Ramada Oost – Hurghada – Egypte | D...

Lees Meer

Geelstaartbarracuda

Grote barracuda | Great barracuda | Sphyraena barracuda | Ben El Gebel | 26-06-2010

Grote barracuda | English: Great barracuda | Latin: Sphyraena barracuda | Locatie: Ben El Gebel – Hurghada – Egypte | Datum: 26-06-2010...

Lees Meer

Grote barracuda

Grote barracuda | Great barracuda | Sphyraena barracuda | Ben El Gebel | 26-06-2010

Grote barracuda | English: Great barracuda | Latin: Sphyraena barracuda | Locatie: Ben El Gebel – Hurghada – Egypte | Datum: 26-06-2010...

Lees Meer

Grote barracuda

Geelstaartbarracudas | Yellowtail barracuda | Sphyraena flavicauda | Gota Abu Ramada Oost | 23-09-2009

English: Yellowtail barracuda | Latin: Sphyraena flavicauda | Locatie: Gota Abu Ramada Oost – Hurghada – Egypte | Datum: 23-09-2009...

Lees Meer

Geelstaartbarracuda’s

Geelstaartbarracuda | Yellowtail barracuda | Sphyraena flavicauda | Balena | 14-09-2009

Geelstaartbarracuda | English: Yellowtail barracuda | Latin: Sphyraena flavicauda | Locatie: Balena – Hurghada – Egypte | Datum: 14-09-20...

Lees Meer

Geelstaartbarracuda